A A A K K K
для людей із порушенням зору
Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради»

Дата: 17.01.2022 17:11
Кількість переглядів: 1354

 Правові підстави проведення конкурсу: ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Жашківської міської ради від 23.12.2021  №20-51/VIII «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради», від 14.01.2022 №21-1/VIII «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради».

         Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради»; Україна, 19201, Черкаська область, місто Жашків, вулиця Лікарняна, будинок 19-а.

         Основні напрямки діяльності: Код КВЕД 86.21 медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню.

         КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради» - є надавачем первинної медичної допомоги, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом КНП «ЦПМСД Жашківської міської ради», на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників.

         Засновником закладу є Жашківська міська рада Черкаської області.

         Заклад належить до комунальної власності територіальної громади міста Жашків.

         Статут закладу: (додається).

         Структура закладу: (електронне посилання на структуру закладу https://zh.pmsd.org.ua/ambulatorii-zpsm/)

         Кошторисні призначення для  фінансового забезпечення діяльності закладу:Відповідно до фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради» на 2022 рік затверджено доходи:

  • від Національної служби охорони здоров'я України – 20849521 грн.
  • кошти місцевих бюджетів – 3105710 грн.
  • інші доход – 65000 грн.

         Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участь у конкурсі: заяви приймаються з 18.01.2022  по 04.02.2022 включно за адресою: 19201, Черкаська область, м.Жашків, вул.Захисників України, 17, (2-й поверх, понеділок – четвер: з 08:00 до 17:15, п’ятниця: з 8.00 до 16.00).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: Телефон для довідок: (04747) 6-20-11, електронна пошта: vukoncom016@ukr.net.

        Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі: Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі відповідно до встановлених вимог.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

13) документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

   Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

1. План реформування закладу протягом одного року;

2. Заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

3. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

      4. Пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

       Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

        Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

        Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

        Вимоги до претендента на заміщення вакантної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради»: Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002     № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України: вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Охорона здоров'я», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров'я», «Право», «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» (крім як для керівників закладів охорони здоров'я, які надають тільки первинну медичну допомогу).

        Стаж роботи для керівників закладів охорони здоров'я, які надають тільки первинну медичну допомогу, - не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

        Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

        Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: Посадовий оклад 19435 грн., що підвищується за наявністю надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №859 від 19.05.1999 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами), істотні умови праці будуть передбачені контрактом, який укладається відповідно до Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019  № 792.

         Дата і місце проведення конкурсу: проведення конкурсу відбудеться 09 лютого 2022 року, о 14:30 год. За адресою: 19201, Черкаська область, м.Жашків, вул.Захисників України, 17, (2-й поверх, зал засідань).

ЗАВАНТАЖИТИ МАТЕРІАЛИ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь