Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля СП "КАТРІН"

Дата: 15.11.2021 16:52
Кількість переглядів: 650

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

      • УКРАЇНСЬКО-ЙОРДАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТРІН"   

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 22206699

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

юридична адреса: 08625, Київська обл., Фастівський р-н, (Васильківський р-н), Глевахіська територіальна громада, с. Путрівка, вул. Коцюбинського, буд. 137; контактний номер телефону – (045) 712-14-21; (045) 712-14-41; e-mail: katrinsp@ukr.net

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Приймання, зберігання та відпуск в бензобаки автотранспорту чотирьох сортів бензину (А-92ua,
А-95
ua, А-95, А-92), дизельного палива (ДП), ДП-євро, скрапленого вуглеводневого газу (СВГ), надання послуг з продажу супутніх товарів та продовольчих товарів в упаковці.

Технічна альтернатива 1.

Планованою діяльністю передбачається експлуатація підземного чотирьохсекційного резервуару загальним обсягом 60 м3, підземного трьохсекційного резервуару загальним обсягом 60 м3 та АГЗП у складі одного резервуару місткістю 10 м3. Режим роботи резервуарів – «Мірник».

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається, 1 технічна альтернатива є оптимальною, у зв’язку з тим, що СП «КАТРІН» є діючим, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів та СВГ вже змонтовані та розміщені на виробничому майданчику підприємства.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Плановану діяльність передбачається здійснювати по вул. Залізнична, 19 в м. Жашків Уманського району (Жашківського району) Черкаської області на трасі Київ-Одеса, км.148+100 (ліворуч) в межах земельної ділянки загальною площею 1,2993 га (кадастровий номер 7120910100:02:001:0117), що передана СП «КАТРІН» у власність на умовах державного акту на право власності на земельну ділянку.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у наданні якісного пального споживачам, створенні робочих місць для населення, сплати податків до Державного та місцевих бюджетів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На АЗК передбачається приймання, зберігання і заправка автомобільного транспорту бензином марки А-92ua, А-95ua, А-95, А-92, дизельним пальним, ДП-євро, та скрапленим вуглеводневим газом (СВГ).

Нафтопродукти доставляються на АЗК автобензовозами. Постачання суміші пропан-бутану передбачається автотранспортом в спеціально обладнаних автоцистернах. Злив палива здійснюється самопливом за допомогою зливних пристроїв, обладнаних швидкороз’ємними герметичними муфтами, сітчастими фільтрами, та сталевою відсічною арматурою.

Зберігання палива на АЗК здійснюється у 3-х резервуарах:

1)Резервуар V = 60 м3, підземний двостінний, поділений на чотири секції: 15 м3- ДП-євро;
10 м3- бензин марки А-95
ua;  20 м3- бензин марки А-92; 15 м3- бензин марки А-92ua;

2) Резервуар V = 60 м3, підземний двостінний, поділений на три секції: 30 м3- дизельне пальне;
25 м3- бензин марки А-95; 5 м3- під аварійне розлите пальне.

3) Резервуар V = 10 м3, призначений для зберігання  скрапленого вуглеводневого газу (СВГ).

Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними клапанами, оглядовими пристроями. Дихальні клапани забезпечують підтримання тиску в резервуарах на рівні до 25 кПа.

Відпуск палива здійснюється трьома двосторонніми паливо-роздавальними колонками на 4 види палива кожна, потужністю 40 л/хв, однією швидкісною двосторонньою паливо-роздавальною колонкою на 2 види палива та двома швидкісними односторонніми паливо-роздавальними колонками для заправки дизельним паливом та ДП-євро потужністю 120 л/хв кожна. При заправленні автомобілів через ПРК застосована система повернення парів з баку автомобілів у видаткові резервуари (рекуперація). Відпуск СВГ здійснюється заправною колонкою Shelf максимальною потужністю 50 л/хв.

Усі проїзди і площадки запроектовані з твердим покриттям.

Водопостачання АЗК для побутових і виробничих потреб здійснюється від існуючої свердловини. Господарсько-побутові стоки відводяться до установки повної біологічної очистки стічних вод «BIOTAL» продуктивністю 3 м3/добу з боксом рекуператором. Очищені стоки відводяться до накопичувача, звідки в подальшому відкачуються та вивозяться відповідно до укладених договорів. Відведення поверхневих стоків на АЗК передбачено по лотках проїздів з випуском на локальні очисні споруди та в резервуар-накопичувач. Очищена вода використовується для поливу території.

Приміщення операторної мають припливно-витяжну вентиляцію з механічним спонуканням та електропідігрівом припливного повітря в холодний період року.

Постачання електричної енергії здійснюється від електромереж ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО". Джерелом резервного живлення є дизель-генератор марки FG Wilson P65E3 з максимальною потужністю 52 кВт.

Режим роботи АЗК – цілодобовий, щоденний. Максимальний річний обіг нафтопродуктів через АЗК становить: бензин – 6752,5 м3, дизельне паливо – 4197,5 м3, СВГ - 1000 т.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», наступними обмеженнями.

Екологічні обмеження:

1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства.

2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи.

3. Забір води для потреб підприємства повинне здійснюватися при наявності Дозволу на спеціальне водокористування.

4. Відведення побутових стічних вод повинне здійснюватися при наявності відповідних договорів.

5. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.

6. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі житлової забудови.

7. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

Санітарні обмеження:

1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;

2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);

3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:

1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових обмежень.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, 1 технічна альтернатива  є оптимальною.

щодо територіальної альтернативи 1

Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися по вул. Залізнична, 19 в м. Жашків Уманського району (Жашківського району) Черкаської області на трасі Київ-Одеса, км.148+100 (ліворуч).

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерна підготовка території та будівельні роботи здійснюватися не будуть.

Об’єкти планованої діяльності побудовані на даній земельній ділянці відповідно до проектних рішень.  Проектні рішення в ході здійснення планованої діяльності будуть забезпечувати раціональне використання матеріалів та мінімізацію шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, 1 технічна альтернатива  є оптимальною.

щодо територіальної альтернативи 1

Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися по вул. Залізнична, 19 в м. Жашків Уманського району (Жашківського району) Черкаської області на трасі Київ-Одеса, км.148+100 (ліворуч).

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату;

Атмосферне повітря: джерелами утворення забруднюючих речовин будуть: дихальні клапани резервуарів для тимчасового зберігання палива, паливо-роздавальні пістолети, АГЗП, дизельний генератор;

Водне середовище: водопостачання приміщення АЗК – від водозабірної свердловини. Господарсько-побутові стоки після попередньої очистки відводяться до накопичувача з подальшим вивезенням згідно до укладеного договору. Очищення дощових стоків здійснюється на локальних очисних спорудах з подальшим використанням очищеної води для поливу території.

Ґрунти та земельні ресурси: вплив можливий у випадку настання аварійної ситуації.;

Геологічне середовище: не впливає. Додаткове розширення території та вплив на геологічне середовище не передбачається;

Рослинний та тваринний світ: об’єкти природно-заповідного фонду в районі розташування відсутні. Вирубка зелених насаджень не передбачається.

Навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив завдяки діяльності підприємства з надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджети;

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається;

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається, 1 технічна альтернатива  є оптимальною.

щодо територіальної альтернативи 1

Здійснення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, оскільки планована діяльність здійснюється в межах існуючої земельної ділянки.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ч. 3, п. 4 (зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу; а також поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської ОДА.

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 18008 м. Черкаси, вул. Вернигори, 17; електронна адреса: 38715482@mail.gov.ua; номер телефону: (0472) 63-36-55; контактна особа – т.в.о. начальника Управління – Старунов Сергій Олександрович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь