A A A K K K
для людей із порушенням зору
Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

Права та пільги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – крокуємо у родину

Дата: 16.07.2021 10:35
Кількість переглядів: 16626

 Держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа. Також право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

Особам, які навчаються, крім повного державного забезпечення виплачується стипендія в розмірі, який на 50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики. Забезпечується щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років.

За дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами з їх числа зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за його збереження відповідають місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло обласні і районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Кабінет Міністрів України  постановою від 09.06.2021 року                                                    № 587 вніс зміни до постанови КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 р. № 226.

Окрім приведення назв закладів освіти у відповідність до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, є і декілька нововведень, зокрема:

встановлено, що розмір щорічної допомоги, яка виплачується до завершення навчання для придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, студентам, які в період навчання віком від 18 до 23 років залишилися без батьків, становить не менше 3 місячних соціальних стипендій, які їм призначені (раніше в постанові № 226 було зазначено, що розмір допомоги становив чітко 3 місячні соцстипендії);

конкретизовано, які діти, що залишилися без батьків, мають право на щорічну допомогу передбачену абз. 2 п.п. 1 постанови № 226, — діти, батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти.

Коротко, до відома:

Зазначеною постановою з метою поліпшення виховання, навчання,  соціального  захисту та  матеріального  забезпечення  дітей-сиріт  і дітей, позбавлених батьківського піклування, Кабінетом Міністрів України    установлено, що:

діти-сироти  і  діти,  позбавлені   батьківського піклування, звільняються від сплати за навчання  у  державних  дитячо-юнацьких спортивних  школах,  дитячих  школах  естетичного   виховання   та гуртках,  студіях  і  секціях  при  дошкільних,   позашкільних   і
культурно-освітніх   закладах   незалежно    від    їх    відомчої
підпорядкованості.

діти-сироти   і   діти,   позбавлені батьківського  піклування,  крім  тих,  що  перебувають під опікою (піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні.

дітям-сиротам   і   дітям,   позбавленим   батьківського
піклування,  особам  з їх числа, а також учням та студентам, які в
період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків і
перебували  на  повному  державному утриманні в закладах загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої  освіти,  при  вступі  на  навчання  до закладів професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти видається
безоплатно  за  рахунок  коштів  тих закладів, які вони закінчили,
комплект   нового   одягу   і   взуття  на  суму  не  менш  як  12
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян,  а  також грошова
допомога  в  розмірі  не  менш  як 2,5 неоподатковуваного мінімуму
доходів   громадян.   Учні   та   студенти   зазначеної  категорії
зараховуються  на  повне державне утримання в навчальних закладах,
до  яких  вони  вступили,  і  в період навчання до 23 років або до
закінчення    відповідних   навчальних   закладів   забезпечуються
безоплатно   продуктами   харчування,  одягом,  взуттям  і  м'яким
інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку
шкіл-інтернатів. 

   Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,
особам з їх числа, а також учням, студентам, які в період навчання
у  віці  від  18  до  23 років залишилися без батьків (батьки яких
померли/оголошені  померлими,  загинули  або пропали безвісти), до
завершення  навчання  виплачується  щорічна допомога для придбання
навчальної літератури в розмірі не менше трьох місячних соціальних
стипендій,   які   їм   призначені.  Виплата  зазначеної  допомоги
здійснюється  протягом  30  днів після початку навчального року за
рахунок   коштів,   що   передбачаються   для  закладів  освіти  у
відповідних  бюджетах. 

    У разі коли такий учень або студент є  прийомною  дитиною  чи
дитиною-вихованцем дитячого будинку сімейного типу, він за вибором
може  бути  зарахований  на  повне  державне  утримання  або  йому
продовжується  виплата  соціальної  допомоги  як  дітям-сиротам  і
дітям, позбавленим батьківського піклування;

-   абітурієнти  з  числа  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  та  особи  з  їх  числа приймаються до
навчальних  закладів  поза  конкурсом; 

-    учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  а також учням, студентам, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, щорічно
надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, а
також  коштів,  передбачених  на  утримання зазначених закладів, у
розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 

-    учням, студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  а також учням, студентам, які в період
навчання  у  віці  від  18  до 23 років залишились без батьків, що
навчалися   або  виховувалися  в  навчально-виховних  та  закладах
фахової  передвищої  та  вищої  освіти  і  перебували  на  повному
державному  утриманні,  при  їх  працевлаштуванні  видається одяг,
взуття,  м'який  інвентар  і  обладнання  на  суму,  не менш як 40
неоподатковуваних  мінімумів  доходів громадян, а також одноразова
грошова   допомога  в  розмірі  шести  прожиткових  мінімумів.  За
бажанням  випускникам  навчальних  закладів  може  бути  виплачена
грошова  компенсація  у розмірі, необхідному для придбання одягу і
взуття; 

-     діти-сироти і діти, позбавлені  батьківського піклування,
що  перебувають  під  опікою  (піклуванням),  на період навчання у
закладі   загальної   середньої  освіти  забезпечуються  безплатно
шкільною   і  спортивною  формами,  обідами,  у  закладах  фахової
передвищої    та    вищої    освіти    і    закладах   професійної
(професійно-технічної)   освіти   -  обідами  і  гуртожитком.  При
працевлаштуванні   після   закінчення   навчального   закладу   їм
виплачується   одноразова   грошова   допомога   в  розмірі  шести
прожиткових  мінімумів, а також видається одяг і взуття на суму не
менш  як  16  неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян.  За
бажанням  випускникам  навчальних  закладів  може  бути  виплачена
грошова  компенсація  у розмірі, необхідному для придбання одягу і
взуття

-   у    період    канікул   учням   закладів   професійної
(професійно-технічної)    освіти,   студентам   закладів   фахової
передвищої   та   вищої   освіти  з  числа  дітей-сиріт  і  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  виплачуються  (за нормами
службових  відряджень)  добові за час перебування у дорозі (туди і
назад)   та   вартість  проїзду  залізничним,  водним,  міжміським
автомобільним   транспортом   до   закладів   чи  сімей,  де  вони
виховувалися,   за  рахунок  асигнувань  на  утримання  навчальних
закладів;

 

-    учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і
студенти  закладів  фахової  передвищої  та вищої освіти - колишні
вихованці  дитячих  будинків  і  шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, під час своїх канікул
можуть перебувати у зазначених закладах з безплатним проживанням і
харчуванням;

 

-    зарахованим на повне державне утримання учням і  студентам
з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
що не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул,
а  також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої
грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки;

 

- діти-сироти і діти, позбавлені  батьківського піклування,
у тому числі ті, що перебувають під  опікою  (піклуванням),  після
закінчення     (припинення)     перебування      у      державному
навчально-виховному    закладі,    навчання     у     професійному
навчально-виховному, закладі фахової передвищої та вищої освіти, а
також  молодь  цієї категорії після проходження строкової служби в
Збройних  Силах  України  забезпечуються позачергово впорядкованим
житлом.

Дітям-сиротам   і   дітям,   позбавленим   батьківського
піклування,  після досягнення ними 18-річного віку  незалежно  від
форми  влаштування  виплачується  одноразова  грошова  допомога  у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Детально ознайомитися з постановою КМУ 226 можна за посиланням: zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-94-%D0%BF#Text

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь