Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

Запрошуємо до участі в конкурсі на створення офіційної символіки Жашківської громади

Дата: 07.04.2021 08:28
Кількість переглядів: 732

Фото без описуЖашківська міська рада оголошує конкурс на створення офіційної символіки Жашківської міської територіальної громади

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
Жашківської міської територіальної громади

 

І. Загальні положення

 1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Жашківської міської територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Жашківської міської територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є Жашківська міська рада Черкаської області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 01.04.2021 по 29.04.2021 включно;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 29.04.2021 по 05.05.2021 включно;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 06.05.2021 по 16.05.2021 включно;

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування –17.05.2021;

5 етап – затвердження   рішенням  сесії Жашківської міської ради офіційної символіки   – до 31.05.2021

1.4.   Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.5. Жашківська міська рада залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу ІV та V цього Положення.

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Жашківської міської територіальної громади, а саме:

- створення ескізу герба та прапора  громади;

- створення ескізу логотипа громади;

- написання тексту та музики гімну громади;

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Жашківської міської територіальної громади;

- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора, логотипа, гімну).

 

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає конкурсній комісії заявку та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних  номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редгування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу V цього Положення.

3.7.До проєктів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

– Прізвище, ім’я, по-батькові;
– Адреса;
– Контактні телефони;
– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та ін.) за бажанням авторів проекту.

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба, прапора, логотипу, тексту та музики гімну.

 

Герб  Жашківської міської територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба Жашківської міської територіальної громади має бути розроблений з урахуванням Методичних рекомендацій з питань геральдики і прапорництва областей, районів, районів у містах та територіальних громад міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні символи), та виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати  громаду  серед інших населених пунктів.

 

 

Прапор  Жашківської міської територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора Жашківської міської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора може бути розміщений герб територіальної громади або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

 

 Логотип  Жашківської міської територіальної громади

 4.1.5.  Ескіз  логотипу Жашківської міської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.6. Ескіз логотипа  повинен відображати характерні особливості населених  пунктів  громади, містити знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати громаду  серед інших населених пунктів.

 

Гімн Жашківської міської територіальної громади

4.1.7 Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.

4.1.8. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін). Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.1.9. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла  та в електронному вигляді або на електронному носії (СDR- диск тощо).

4.1.10. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громади, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.1.11. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

 

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу  символіки  учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі;

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді)

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 та  в електронному вигляді);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді);

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі;

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 та  в електронному вигляді);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CDR диску тощо )

5.3  З метою виготовлення ескізного проєкту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися територіальною громадою міста та сіл;
2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували б на приналежність нового герба Жашківській міській територіальній громаді;
3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.

Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком міста та сіл громади, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до Жашківської міської ради за адресою: вул. Захисників України, 17, м.Жашків, Черкаської області, індекс 19201.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку vukoncom016@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб, прапор, логотип, гімн Жашківської міської територіальної громади»

 

VII. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування

7.1. Конкурсні роботи, що надійшли до Жашківської міської ради публікуються на офіційному сайті Жашківської міської ради та у мережі «Фейсбук»

7.2. Голос на підтримку роботи, робіт приймається з 06.05.2021 по 16.05.2021

шляхом:

- голосування в мережі «Фейсбук»;

- повідомлення за телефонами (04747) 6 11 46, 067 335 55 38 (секретар ради Завертана А.В.);

- письмово, за адресою вул. Захисників України, 17, м.Жашків, Черкаської області, індекс 19201

 

VIIІ. Визначення переможців конкурсу

 8.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування за рішенням Комісії по визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Жашківської міської територіальної громади, та були затверджені Жашківською міською радою як офіційна символіка територіальної громади.

8.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу – Жашківській міській раді.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь