A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківська міська рада
Черкаська область, Уманський район

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківської міської ради

Адреса адмінприміщення: 19200 Черкаська обл. м.Жашків вул. 9 січня, 3 

тел.(факс) (04747) 6-16-96

e-mail: terzentr3@i.ua  

Графік роботи:

Початок роботи - 8.00

перерва на обід - з 13.00  до 14.00

закінчення роботи – 17.15

в п’ятницю закінчення роботи – 16.00

директор: Зайчук Олександра Іванівна

 

Адреса відділення соціальної допомоги вдома: 19200 Черкаська обл. м.Жашків вул. 9 січня, 3  тел.(факс) (04747) 6-16-96 

завідувач відділення Клімова Любов Борисівна

 

Адреса відділення організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги: 19200 Черкаська обл. м.Жашків вул. 9 січня, 3  тел.(факс) (04747) 6-02-73 

завідувач відділення Музика Оксана Володимирівна

 

Адреса Жашківського відділення стаціонарного догляду: 19200 Черкаська обл. м.Жашків вул. Маслозаводська,3а тел. (04747) 6-34-42

завідувач відділення Братченко Ірина Сергіївна

 

Адреса Вороненського відділення стаціонарного догляду: 19200 Черкаська обл. с.Вороне вул. Миру,66 тел. 97-2-56

завідувач відділення Багрій Оксана Андріївна

 

 

У Жашківському районі соціальне обслуговування громадян
здійснюється територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківської міської ради, що включає такі відділення:

  1. відділення соціальної допомоги вдома (мультидисциплінарна бригада)
  2. відділення стаціонарного догляду в м.Жашків на 26 ліжко-місць
  3. відділення стаціонарного догляду в с.Вороне на 35 ліжко-місць
  4. відділення  організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги
  5. пункт прокату засобів реабілітації

Відділеннями територіального центру надаються послуги: догляд вдома, догляд стаціонарний. Всього штатна чисельність працівників територіального центру становить 67 шт. од.

      Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківської міської ради є комунальною установою, переданою до Жашківської ОТГ згідно рішення Жашківської міської ради від 09.11.2020 №1-30/ІХ «Про прийняття до комунальної власності Жашкіської міської ради територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Жашківського району» та надає соціальні послуги:

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;

громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

      Територіальний центр проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.
      Основними завданнями територіального центру є виявлення непрацездатних громадян, формування електронної бази даних громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг); забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг); установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, які обслуговуються територіальним центром, з метою сприяння в здійсненні їх соціального обслуговування (наданні соціальних послуг).

У роботі територіальний центр керується Положенням про територіальний центр та державними стандартами соціальних послуг Догляд вдома та Стаціонарний  догляд. Працівники територіального центру  ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків (п. 2.4 Договору про надання соціальних послуг).

 

В Жашківському територіальному центрі функціонують два відділення стаціонарного догляду на 26 ліжко-місць у м. Жашкові; 35 ліжко-місць в с.Вороне для постійного проживання, де на даний час проживає 40 підопічних, які потребують постійної сторонньої допомоги, більшість з яких не можуть самостійно пересуватися. Послуги  підопічним надаються згідно узгоджених індивідуальних планів з отримувачами послуг в залежності від їх потреб. Обслуговування підопічних здійснюється за розпорядком дня, який відкорегований під ритм життя підопічних відділення із колективним проживанням. В наявності є розпорядок дня, меню щоденне, меню перспективне, організовано дозвілля згідно потреб підопічних.

Підопічні відділень стаціонарного догляду м.Жашкова та с.Вороне забезпечені повноцінним 4-разовим харчуванням, належним медичним доглядом. Стаціонарні відділення забезпечені всім необхідним та створені належні умови для постійного проживання: підопічні забезпечені одягом, взуттям, постільною білизною, предметами гігієни згідно затверджених норм, а також медичними засобами.

З метою забезпечення безперешкодного пересування осіб з обмеженими можливостями у приміщеннях відділеннь стаціонарного догляду є пандуси, підопічні забезпечені засобами реабілітації та інвалідними візками.

При потребі підопічні Жашківського та Вороненського відділень стаціонарного догляду проходять лікування в Жашківській районній лікарні, заключені відповідні договора з сімейними лікарями. Забезпечується дотримання майнових прав підопічних.

Підопічні отримують 25% пенсії, якою вони розпоряджаються на власний розсуд, також у їхньому розпорядженні нерухоме майно, яке залишилось за місцем попереднього проживання.

У відділеннях стаціонарного догляду проведено ряд заходів по покращенню умов проживання підопічних, зокрема, проведено ремонт жилих кімнат, кухні, пральні та душових кімнат, системи теплопостачання та каналізації. В наявності є пральні машини-автомати, холодильники для продуктів харчування, розміщені в харчоблоках та холодильники для медикаментів, розміщені в кабінетах медичних сестер.

Територіальним центром за 2020 рік виявлено та обслужено одиноких, одинокопроживаючих, осіб з інвалідністю, осіб інших категорій - 919 осіб, з них: відділенням соціальної допомоги вдома – 421 осіб, яких обслуговував 31 соціальний робітник. Стаціонарними відділеннями обслужено – 40 осіб, іншими структурними підрозділами – 458 осіб: відділенням організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги – 389 осіб, пункт прокату – 69 осіб.   

 Територіальним центром надаються соціальні послуги на основі карт індивідуальних потреб, договору про обслуговування, карт медичного огляду, актів обстеження матеріально-побутових умов. Ведеться журнал переміщення одиноких непрацездатних громадян (прибуття, вибуття). Основним завданням соціального робітника є виконання комплексу робіт з догляду за пенсіонерами, інвалідами та громадян похилого віку. Підопічні відвідуються вдома соціальними робітниками не рідше двох разів на тиждень.
         З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальної послуги догляду вдома, стаціонарного догляду проводиться моніторинг, що включає проведення анкетування/опитування отримувачів соціальної послуги, їх законних представників, аналіз відгуків щодо організації та надання соціальної послуги. Спостереження за процесом надання соціальних послуг відбувається шляхом планових чи позапланових (оперативних) перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, персоналу стаціонарних відділень, які фіксуються в актах перевірки роботи працівників, телефонного опитування, проведення співбесід з отримувачами соціальних послуг.
 

Територіальний центр співпрацює з різними волонтерськими осередками, релігійними організаціями та волонтерами. Волонтерські осередки та волонтери, які бажають проводити діяльність з метою надання допомоги особам,  які перебувають  у складних життєвих обставинах, звертаються до територіального центру з відповідною пропозицією. Територіальний центр співпрацює з районною радою ветеранів, громадською організацією «Спілка учасників АТО Жашківщини», громадською організацією чорнобильців, з органами у справах сім’ї, дітей та молоді, центрами соціальних служб для молоді, відвідуємо домівки, де проживають малозабезпечені, неблагополучні сім’ї, особи з інвалідністю.

Крім цього у територіальному центрі функціонує мультидисциплінарна бригада, що здійснює генеральне прибирання приміщень, прибудинкових територій, ремонтні роботи, доставку продуктів харчування за заявкою та інше. На даний час даною бригадою обслужено 37 осіб.

Для забезпечення потреб осіб з інвалідністю при територіальному центрі діє пункт прокату реабілітаційного обладнання. За 2020 рік видано в прокат паличок, ходунків, інвалідних візків 69 особам.

        Відділенням організації надання адресної, натуральної та грошової допомоги організовано пункт прийому від населення підприємств, установ, організацій та релігійних общин продуктів харчування, одягу та взуття, предметів першої необхідності, засобів гігієни для подальшого адресного розподілу серед громадян похилого віку, осіб з  інвалідністю, малозабезпечених та інших соціально-незахищених верств населення.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь